ØFAS's lokasjoner

Østfold Forskningsadministrative Senter (ØFAS)

Høgskolen i Østfold, Østfoldforskning (ØF), Norwegian Centre of Expertise Smart Energy Markets (NCE) og Fredrikstad kommune har inngått forsknings- og innovasjonssamarbeid og etablert et senter som holder til i Remmen Kunnskapspark og på Værste i Fredrikstad. Østfold fylkeskommune deltar gjennom finansiell støtte.

Etablering av Østfold Forskningsadministrative Senter (ØFAS), har som hovedmål å støtte forskere slik at Østfold sender flere og bedre FoU-søknader. ØFAS hjelper forskere med å lage tverrfaglige søknader som også involverer lokalt næringsliv og offentlig virksomhet. Søknader sendes til regionale-, nasjonale- og internasjonale programmer. ØFAS skal bidra til at det blir et godt og utviklende samarbeid mellom initiativtakerne og andre kompetansemiljøer i Østfold.

Audun Amundsen er prosjektleder og forskningsadministrator.