Nytt fra EU-nettverk Viken – Workshop Utvikling av prosjektidé til Horisont 2020-søknader og cafe-møteplass

25. november tar VikenEU opp temaer som har blitt etterspurt – hvordan forstå H2020-sjargongen ‘’impact’’.

Den 14. desember prøves noe helt nytt for å mobilisere kommuner til å delta på et EU-arrangement – nemlig en kafé-nettverksmøteplass.

La oss vise at vi kan redusere den tradisjonelt veldig høye andelen forskere på Horisont 2020-arrangement.

 

Utvikling av prosjektidé til Horisont 2020-søknader

Dette er en workshop for de som ønsker å få hjelp til å utvikle en spesifikk prosjektidé, gjerne mot en konkret utlysning. For å delta må man derfor sende inn en kort beskrivelse av ideen («one-pager») i forkant som vil gås igjennom i løpet av dagen.

Dato: 25.november

Tid: 09.30-16.00

Sted: Drammen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Påmelding

Mer informasjon her

faktaark

 

Cafe-møteplass  

Dette blir en dag hvor man får muligheten til å treffe andre potensielle samarbeidspartnere og presentere sin prosjektide og/eller uttrykke behovet for prosjektsamarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Dato: 14.desember   

Tid: 09.30-13.30

Sted:  Oslo (nærmere beskjed kommer)

Påmelding

Mer informasjon her

faktaark

Prosjektutviklingskurs Horisont 2020 v/Joe Gorman

Sted:              Halden: Sim.senteret, Remmen Kunnskapspark, Håkon Melbergsv. 16 (tvers over veien for Høgskolen i Østfold)

Starter:          07.12.2015 10:00

Avsluttes:     07.12.2015 15:30

Påmelding:   Innen 03.12.2015 – se lenke

Målgruppe:   Aktører fra næringslivet, offentlig sektor og forskningsmiljøer

 

Planlegger du å søke EU-midler, er det viktig å forberede seg tidlig. Norges forskningsråd inviterer til kurs i prosjektutvikling for aktører som planlegger å søke EU-midler.

Kurset gir en generell innføring i hvordan du kan skrive en profesjonell og konkurransedyktig søknad til Horisont 2020. Kurset vil gi deg tips om hvordan du kan samle informasjon, velge partnere samt legge en strategi for å skrive en god søknad.

Kursleder er Joe Gorman fra SINTEF. I tillegg til å ha arbeidet for EU-kommisjonen som både prosjektoffiser og evaluator for prosjektsøknader, har Joe lang erfaring i rollen som koordinator, partner og prosjektutvikler. Sin kompetanse og erfaring vil han dele med kursdeltakerne.

Kurset passer for dem som allerede har en prosjektidé, og som ønsker råd om hvordan skrive en god søknad.

Kurset er gratis, og en enkel lunsj blir servert. Kursspråk er engelsk.

NB: Da det er begrenset antall plasser, gjør vi oppmerksom på at lokale aktører fra regionen har prioritet.

Program og mer informasjon