Hva vi kan bistå med

Hvordan arbeider vi i ØFAS?

Forskere kan kontakte ØFAS med en prosjektide eller uferdig søknad. Vi lager skrivestue og bistår med ferdigstilling av søknaden.

1. ØFAS leser gjennom og kommenterer søknadsutkast på oppfordring.

2. Forskere spør om bistand til budsjett, ØFAS bistår!

3. ØFAS kan bistå med å legge søknaden inn i databasert søknadssenter.

Hva kan vi bistå med?

A. Informere om forskningsprogrammer og finansieringsmuligheter.

B. Koordinere prosjektsamarbeid over avdelingsgrenser og mellom ØFAS-partene.

C. Delta i møter hvor søknadsideer utvikles.

D. Vise eksempler på gode søknader.

E. Kommentere utkast til søknader.

F. Bistand og råd ved status- og økonomirapportering til ekstern finansieringskilde for innvilgede prosjekter.

G. Tips på ØFAS’ hjemmeside.

H. Utarbeide statistikk for HiØ, antall søknader, sum, innvilget antall, år.

FoU- strategi

Interaksjon med

 • ØFAS-partnere
 • Østfold fylkeskommune
 • Næringsliv
 • Offentlige etater, kommune, sykehus
 • Andre FoU-organisasjoner
 • Internasjonalt

Prioriterte finansieringskilder

 • Norges forskningsråd
 • Oslofjordfondet
 • EU, Horizon 2020
 • Interreg
 • Fredrikstad kommunes næringsfond

Andre finansieringskilder
Benyttes på veien til de tre nevnt over:

 • Fylkeskommunen
 • Virkemidler for regional FoU og innovasjon
 • Innovasjon Norge
 • EØS, bilaterale avtaler
 • Oppdragsgivere