Om ØFAS

Høgskolen i Østfold, Østfoldforskning (ØF), Norwegian Centre of Expertise Smart Energy Markets (NCE) og Fredrikstad kommune har inngått forsknings- og innovasjonssamarbeid og har etablert et senter som holder til i Remmen Kunnskapspark og på Værste i Fredrikstad. Østfold fylkeskommune bidrar med finansiell støtte.

Etablering av Østfold Forskningsadministrative Senter (ØFAS), har som hovedmål å støtte forskere slik at Østfold sender flere og bedre FoU- søknader. ØFAS hjelper forskere med å lage tverrfaglige søknader som også involverer lokalt næringsliv og offentlig virksomhet. Søknader sendes til regionale-, nasjonale- og internasjonale programmer. ØFAS skal bidra til at det blir et godt og utviklende samarbeid mellom initiativtakerne og andre kompetansemiljøer i Østfold.

ØFAS arbeider med å identifisere prosjektmuligheter, gi støtte og bistand til forskere, samt sikre en god administrativ oppfølging og gjennomføring av prosjekter. Forskere kan få råd og bistand i selve søknadsskrivingen.

Audun Amundsen er prosjektleder og forskningsadministrator.

ØFAS Organisering

ØFAS2017

 

Tips og forbedringer

ØFAS kjenner ikke alle kroker i FoUoI- finansiering. Vi tar gjerne imot tips eller endringsforslag, kontakt oss på audun.amundsen@hiof.no