Prosjekteiere

ØFAS er etablert som et prosjekt og finansiert igjennom følgende aktører:

Høgskolen i Østfold

Østfold forskning

NCE - Norwegian Centres of Expertise

Bilde1